Przed południem nie działała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Waltera-Jankego, Nawrockiego i Popławskiej.