Od 18 maja kierowanie pojazdem bez uprawnień jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dotyczy to zarówno tych kierujących pojazdem, którzy nigdy prawa jazdy nie posiadali, jak i tych, którzy mają zatrzymane prawo jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów może być zmieniony na zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej. Blokada alkoholowa uniemożliwia uruchomienie silnika przez osobę, która wypiła nawet bardzo małą dawkę alkoholu. Kod 69 wpisany do prawa jazdy pozwala na prowadzenie pojazdów tylko z blokadą alkoholową.

Będzie miał zatrzymane prawo jazdy kierowca, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h, albo przewozi więcej osób, niż jest to wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

Przekroczenie prędkości

Liczba pkt. karnych

Wysokość mandatu, obszar niezabudowany

Wysokość mandatu, obszar zabudowany

o 10 km/h

0

57 zł

114 zł

od 11 do 20 km/h

2

114 zł

228 zł

od 21 do 30 km/h

4

190 zł

380 zł

od 31 do 40 km/h

6

342 zł

648 zł

od 41 do 50 km/h

8

532 zł

1064 zł

Powyżej 50 km/h 10 760 zł

1.529 zł

zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości pociąga za sobą nieuchronność kary w postaci: zakazu prowadzenia pojazdów do 15 lat, ale nie mniej niż 3 lata, kary pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł (po raz pierwszy) i nie mniej niż 10 tys. zł przy recydywie.

Wyżej wymienione przepisy weszły w życie 18 maja 2015 r.

Więcej o karach dla piratów drogowych : https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html