Uszkodzeniem auta grozi skręcanie w prawo z ul. Lutomierskiej w ul. Partyzancką. Na skrzyżowaniu są głębokie dziury zalane wodą.