W Polsce boimy się trzynastego w piątek. A właśnie dziś jest taki dzień. Nie tylko u nas wierzymy w ten zabobon. Podobnie jak Polacy pecha tego dnia boją się mieszkańcy: Estonii, Niemiec, Austrii, Irlandii, Szwecji, Danii, Czech, Słowenii, Bułgarii i Filipin.
Strach przed piątkiem trzynastego to paraskewidekatriafobia.
 
13 października 1307 roku aresztowano templariuszy. Zostali oskarżeni przez króla Francji Filipa IV o herezję, sodomię i bałwochwalstwo.