O godzinie 15.25 zadzwonił jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Nawrockiego. W rynnie zaklinował się ptak. Mieszkańcy nie wiedzieli, jak mu pomóc. Strażnicy sprawnie wydostali ptaka z rynny. W końcu ratowali już zwierzęta z gorszych opresji.