Jak podaje radio RMF: "Dres to nie jest odpowiedni strój do szkoły. Taki zapis znalazł się w statucie Szkoły Podstawowa nr 9 w Pabianicach koło Łodzi. Zgodzili się na to i nauczyciele i rodzice."
 
 
Czy w innych pabianickich podstawówkach też jest taki zakaz?
 
Fragment statutu SP 9:
"§ 5
1. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego 
i wyglądu ucznia.
1) Elementy stroju  winny być estetyczne, czyste, funkcjonalne.
2) Za strój szkolny nie uznaje się ubrania typu dres, dopuszcza się bluzy sportowe. 
3) Zabrania się noszenia na terenie szkoły nakryć głowy, czapek z daszkiem, oraz kapturów od bluz sportowych.
4) Dyrektor szkoły, każdorazowo, określa dni i sytuacje, w których obowiązuje galowy strój szkolny.
5) Strój galowy: dla dziewcząt - biała bluzka bez nadruków i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – klasyczna biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.
6) Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego zgodny 
z wymogami nauczycieli.
 
 
§ 6
1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły: 
1) na terenie szkoły zabronione jest używanie telefonu komórkowego zarówno podczas lekcji, jak i przerw oraz zajęć dodatkowych,
2) w szczególnych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego znajdującego się w sekretariacie szkoły,
3) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów w przypadku ich zgubienia, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży."