Ta kwota jest przeznaczona m.in. na roboty inwestycyjne i utrzymanie dróg.

- Część pieniędzy jest zabezpieczona na zimowe utrzymanie dróg - mówi Jolanta Nowicka, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów.

W gminie Pabianice przebudowana zostanie droga Szynkielew - Petrykozy - Kudrowice, a odcinek o długości 903 m w Petrykozach/Szynkielewie otrzyma nową nawierzchnię, będzie tam wybudowany chodnik i kanalizacja deszczowa. Będą też utwardzone pobocza na drodze 3308E.

Na ulicy Klonowej w Konstantynowie (droga powiatowa 3302E) zostanie wykonana nakładka bitumiczna i będą utwardzone pobocza.

W gminie Dobroń droga (3310E) w miejscowości Róża będzie miała nową nakładkę bitumiczną i utwardzone pobocza.

W Pabianicach na ulicy Wileńskiej (3304E) na odcinku około 400 m będzie położona nowa nakładka bitumiczna i będzie wymieniony krawężnik.

Planowana jest przebudowa ulicy Szkolnej w Ksawerowie. Remont obejmowałby: nawierzchnię, rowy i 10 m chodnika od ulicy Zachodniej do ulicy Słowackiego.

Mieszkańcy gmin Dobroń i Ksawerów doczekają się dokumentacji na: przebudowę drogi Dobroń - Ldzań (od skrzyżowania z dawną DK 14 do miejscowości Mogilno Duże) i dokumentacji na przebudowę odcinka drogi od ronda do ulicy Wolskiej.

Zgłoszone zostało dofinansowanie z programu dojazdu do pól. W ramach tego dofinansowania przeprowadzono by remont drogi Leszczyny Duże – Dłutów i wymieniono nakładkę bitumiczną oraz utwardzono pobocza.