– Pozyskamy je wspólnie z innymi gminami – mówi Krzysztof Habura, starosta. – Możemy zdobyć trzy miliony zł.
Aby jednak otrzymać dofinansowanie, należy spełnić określone warunki. Remontowana droga musi być połączona z drogą wyższego rzędu, remont powinien poprawić bezpieczeństwo jazdy, o inwestycje muszą ubiegać się dwa podmioty.
I tak powiat będzie ubiegał się o pieniądze na remont ul. Niesięcin w Konstantynowie, ul. Kilińskiego w Lutomiersku i - poprzez wniosek miasta - odnośnie remontu ul. Karniszewickiej i św. Jana.