W tym roku nie rozpocznie się jeszcze układanie nowej kanalizacji w jezdni ul. Warszawskiej - od Rzgowskiej do Sikorskiego.
- Generalna Dyrekcja Dróg nie wydała nam zgody na rozkopanie ulicy, bo jesienią będą kłaść nową nawierzchnię  na ul. Łaskiej i Partyzanckiej - wyjaśnia Jadwiga Dąbrowska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Dlatego od września zrobimy tylko kanaliki w chodnikach.
Firma, która wygrała przetarg na układanie kanalizacji w tym rejonie, wejdzie z robotami na początku marca. Gdy skończą, pojawią się drogowcy wynajęci przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Położą nam nowy nasfalt.