Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej przekopali trawnik przy parkingu obok budynku Urzędu Pracy. W ziemię wsadzają cebulki kwiatów, które wyrosną na wiosnę.