Raport oddziaływania na środowisko dotyczący przebiegu drogi ekspresowej S-8 na odcinku Walichnowy - węzeł "Wrocław" (skrzyżowanie z autostradą A-1 na południe od Łodzi) jest dostępny w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Z dokumentacją można się zapoznać i składać uwagi do 10 grudnia 2009 roku w siedzibie (lub na adres) dyrekcji przy ulicy Traugutta 25 w Łodzi w
godzinach od 8.00 do 16.00. 17 grudnia odbędzie się rozprawa administracyjna, na której zostanie wybrany ostateczny wariant przebiegu drogi ekspresowej S-8.

- Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rekomenduje wariant zielony na odcinku Walichnowy - Pabianice i dalej wariant różowy (Pabianice - autostrada A-1). Wybór wariantu drogi pozwoli uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i prowadzić dalsze
postępowanie - wyjaśnia Maciej Zalewski z GDDKiA Łódź.