Ośrodek przy ul. Granicznej jest otwarty przez całą dobę. W każdej chwili przyjmie pod dach bezdomnego, który się tu zgłosi.

– Mamy jeszcze dwa wolne miejsca – zapewnia Marek Skrzymowski, szef "Granicy". – Jeśli zabraknie miejsca u nas, zawieziemy do innych ośrodków. Nikogo nie zostawimy bez pomocy, zwłaszcza w te mroźne dni.

Skrzymowski czeka na telefony od pabianiczan, którzy zauważą bezdomnych śpiących na klatkach schodowych lub w pustostanach. Zapewnia, że przyjmie nawet tych pod wpływem alkoholu.

– Proszę do mnie dzwonić o każdej porze – mówi. – Potrafię przekonać tych ludzi, by przenieśli się do nas.

Oto telefony "Granicy": 0-512-352-034 lub stacjonarny 0-42 226-80-30.