Bo w kościołach zachodnich Wielkanoc przypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, przypadającej po 21 marca. Jest to tak zwana paschalna pełnia księżyca. Wywodzi się to jeszcze ze Starego Testamentu. Sposób wyliczania jest ściśle określony. Wielkanoc może wypaść pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Daty kościelnej pełni księżyca zostały wyznaczone w czasie Soboru Nicejskiego w 325 roku. Pełnie dla kolejnych lat zostały zapisane w tabelkach.

Sposób liczenia został opracowany przez niemieckiego matematyka. Jest on skomplikowany i wymaga podania wartości dwóch liczb A i B, które również są umieszczone w tabelkach.

W tym roku Wielkanoc wypada 27 marca.  Rok temu była 5 kwietnia, a w 2017 roku będzie 16 kwietnia.