W tym roku kończą się kadencje dyrektorów szkół podstawowych nr 8 i 14 oraz Przedszkola Miejskiego nr 12. Radni Komisji z Komisji Edukacji  postanowili, że nowi szefowie zostaną wybrani w drodze konkursu.