Deratyzacja na polegać na wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich domach, komórkach, pomieszczeniach gospodarczych, sklepach, zakładach usługowych, fabrykach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, żłobkach, przedszkolach i szkołach, schronisku dla zwierząt oraz w gospodarstwach rolnych, urządzeniach kanalizacji sanitarnej i węzłach ciepłowniczych.

- Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego. - Są zobowiązani usunąć odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać trutki, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutki po upływie terminu deratyzacji.
Akcja na tak dużą skalę jest przeprowadzana wiosną i jesienią. Będzie ją nadzorować Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM. Urzędnicy mogą poprosić np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.