- Ważność kart parkingowych (na starych drukach) zostaje przedłużona do 30 czerwca 2015 roku - mówi Barbara Miller, przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W celu złożenia wniosku o wydanie nowej karty parkingowej należy zgłosić się do Zespołu (ul. Traugutta 6a).

Posiadacze kart, których ważność upływa przed 30 czerwca 2015 r., powinni złożyć dokumenty na miesiąc przed upływem ważności karty.