Okna będą wymieniane w Zespole Szkół nr 2 przy ul. św. Jana 27. Na ten remont umowę podpisało Starostwo Powiatowe z firmą PAFO z Jadwinina. Remont będzie kosztował 263.526 zł. Okna będą też wymieniane w II Liceum Ogólnokształcącym. Umowę podpisano z firmą z Lublina na kwotę 123.379,05 zł. 
Będzie też przebudowa sali gimanstycznej  dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Traugutta 3. Firma BUD-HAD z Pabianic weźmie za to 398.402 zł. Remonty mają być zakończone przed zimą.