Wniosek o dofinansowania remontu złotej sali w pałacyku przy ulicy Piłsudskiego 2 wpłynął do Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury. W ten sposób Starostwo Powiatowe stara się o pieniądze na odnowienie pięknej sali. Koszt prac sięgnie 413.377,26 zł. Jeśli uda się dostać choć 50 proc. potrzebnej kwoty, remontowane będą stropy, ściany i zabytkowy piec.
Rozpoczęcie prac ma nastąpić 1 lipca, a zakończenie - 10 listopada.