Na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej zebrani obejrzeli pokaz
multimedialny, dotyczący wejścia w życie nowego projektu – zwolnienia z
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej.
Projekt został opracowany przez Zespół ds. Obsługi Inwestora, między
innymi Monikę Szewczyk i Annę Wiśniewską. Dotyczy zwolnienia z podatku od
nieruchomości budynków lub budowli (ich części), związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje i związanych z nimi
tworzonych miejsc pracy.
Przedsiębiorca, który zrealizuje na terenie miasta nowe inwestycje,
zwolniony zostanie z płacenia podatku, jeśli wartość inwestycji wyniesie co
najmniej 1 milion zł i jeśli utworzy w nim przynajmniej 5 nowych stanowisk
pracy.
- Pomysł jest dobry, ale wymaga dopracowania – powiedział przewodniczący
komisji Andrzej Sauter.
Nie są w nim np. wzięci pod uwagę właściciele mikroprzedsiębiorstw,
zatrudniających po kilka osób, a przecież takich jest najwięcej. Poza tym
projekt nie przewiduje zwolnienia od podatku osób, chcących otworzyć stację
paliwową, bank czy supermarket, bo tych w mieście jest już zbyt dużo. Zmian
wymaga też ograniczenie powierzchni handlowej beneficjenta.
- Teren nieruchomości może być bardzo duży, np. 100 ha, a przedsiębiorca
otworzy zakład na terenie 500 m. Czy zostanie wtedy zwolniony z płacenia
podatków na terenie całych 100 ha? - pytał Sauter.
- Nie ma takiej opcji – odpowiedział wiceprezydent Jarosław Cichosz. -
Analizowaliśmy tę sprawę pod wieloma aspektami.
Projekt uchwały jednogłośnie przeszedł, ale zostaną do niego wprowadzone
poprawki.