Cel projektu to zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45. roku życia z terenu województwa łódzkiego. Osoby chcące podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe, mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń „Organizator usług kateringowych”, „Mała gastronomia”.

Działania projektowe przewidują 3-miesięczny staż lub praktykę zawodową we wskazanej placówce.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.creator-polska.eu
Kontakt w sprawie szkoleń: tel. (44) 647-04-11, 519-335-898 oraz e-mail: piotrkow@creator-polska.eu