Z powodu naturalnego procesu starzenia się drzew, konary zwisały niebezpiecznie nad boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 5 przy Zamkowej. Usuwaniem gałęzi zajęli się strażacy. Nie było to bardzo proste, bo drzewa to 25-metrowe wiązy. Konieczne było użycie podnośnika i pił spalinowych. W końcu udało się usunąć wszystkie zwisające gałęzie i dzieciom nie grozi już niebezpieczeństwo.