Dni Powiatu Pabianickiego rozpoczną się o godzinie 13.00 przemarszem orkiestr dętych sprzed siedziby Starostwa Powiatowego (ul. Piłsudskiego 2) do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Grota-Roweckiego 3). Orkiestry dęte przejdą ulicami: Zamkową, Kilińskiego do Grota-Roweckiego.
– W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na wymienionych ulicach - ostrzega Joanna Papuga, rzeczniczka starosty.