Na ulicy Zamkowej układany jest chodnik z kostkek brukowych. Prace trwają po stronie północnej, między ulicami Żeromskiego i Lutomierską. Dziś pracownicy "wodociągów" montują w chodniku hydranty.
- Na tym odcinku jezdnia jest zwężona, co utrudnia ruch pojazdów - mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.