- Zgodnie z przepisami prawa miasto jest zobowiązane do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania - informuje Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego.
 
Co roku aktualizowane są umowy na usługi w tym zakresie. Właśnie ogłoszonych zostało osiem zapytań ofertowych na świadczenie usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Dotyczą one m.in. odławiania i transportu zwierząt, utylizacji padłych zwierząt, zapewnienia całodobowej pomocy zwierzętom, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych bądź losowych, a także sprawowania kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, co jest nowym elementem.
 
Interwencje w sprawie zwierząt z terenu miasta: bezdomnych, błąkających się, wolno żyjących (dzikich), padłych na terenie miasta, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt albo przypadki złego traktowania zwierząt można zgłaszać pod numer alarmowy Straży Miejskiej (986) lub do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (42 22-54-628, 42 22-54-629).