Wojewoda łódzki zarządziła przeprowadzenie we wtorek, 7 grudnia o godz. 9.30 głośnej próby systemu alarmowego na terenie całego województwa łódzkiego. Próba polegać będzie na włączeniu syren na 1 minutę.

 


*Podstawa prawna: art. 34, ust. 2 ustawy Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 roku Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami) w związku z §10, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz.1415).