O godzinie 10.00 usłyszeliśmy dźwięk syren. To trwający 3 minuty dźwięk ogłaszający alarm. O godzinie 10.30 poprzez wybrane gigafony został ogłoszony komunikat głosowy o treści: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania i alarmowania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań”. O godzinie 11.30 wyemitowano ciągły dźwięk syreny informujący o odwołaniu alarmu i zakończeniu treningu. Trwał 3 minuty.

Celem treningu ostrzegania i alarmowania jest sprawdzenie jego sprawności i skuteczności w działaniu.