Informacje o odbiorze wielkogabarytów wywiesili dozorcy na drzwiach w blokach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- Będziemy zbierać wielkogabaryty przed świętami i wywozić, żeby nie było bałaganu na święta przy śmietnikach. Prosimy o wystawienie niepotrzebnych gratów zgodnie z harmonogramem – mówi Sławomir Urbańczyk z PSM.