Najpierw mróz dopadł dwa hydranty: na ulicy Młynarskiej 4 i na skrzyżowaniu Partyzanckiej ze Słowackiego.

- Już są odmrożone - zapewnia inżynier miasta Andrzej Różański.

Kolejny zamrożony hydrant, to ten na ulicy Armii Krajowej 30.

- Dałem zlecenie do ZWIK-u, żeby go odmrozili i usunęli awarię - dodaje inżynier.

W Pabianicach mamy 31 zdrojów ulicznych. Jeszcze kilka lat temu było ich aż 141.