Wiesława Zewald została powołana na stanowisko wicekuratora oświaty. Stało się to na wniosek łódzkiego kuratora oświaty - Barbary Kochanowskiej. Nowa wicekurator obowiązki przejmie 1 marca.