Prusinowiczki (pow. pabianicki): W czwartek o godz. 13.47 dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o leżących przy drodze gruntowej workach z nieznaną substancją (granulatem). Ze względu na istniejące zagrożenie, że ta substancja może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, na miejsce została wysłana jednostka chemiczna. Strażacy pobrali próbkę granulatu do sprawdzenia. Okazało się, że jest to substancja nietoksyczna i niezagrażająca człowiekowi.

- Możliwe, że było to celowe działanie jakiejś osoby - mówi dyżurny straży pożarnej.

Na miejscu były dwa zastępy straży pożarnej.