Około godz. 8.30 spadł drobny śnieg na Bugaju. Ślisko jest na ul. Waltera-Jankego, Wajsówny i na Smugowej. Ostała się tutaj ostatnia pułapka. Zalana świeżym asflatem studzienka, ogrodzona płotkiem jest tylko przy przystanku autobusowym przy postoju taksówek.