Dokumenty przyjmowane były do wczoraj (24 lutego), do godz. 16.00. Nie został jeszcze wyznaczony termin otwarcia ofert. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Jej elementem będzie test wiedzy – 30 pytań sprawdzających znajomość przez kandydata podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie jednostki.

- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci omówią opracowany ramowy program (koncepcję programową) funkcjonowania i kierunków rozwoju ZGM – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Poprzedni nabór nie przyniósł rozstrzygnięcia – komisja konkursowa nie rekomendowała żadnego z trojga kandydatów.