w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Waryńskiego odbyło się spotkanie z kandydatami na policjantów. Przyszły też kobiety.
Spotkanie poprowadził Jacek Owczarek, nadkomisarz z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przedstawił warunki, jakie muszą spełnić kandydaci. Wyświetlił prezentacje multimedialną z przebiegiem testu sprawnościowego, który jest jednym z ważniejszych etapów naboru.
- Każdy kto przejdzie przez cały proces rekrutacyjny zostanie przyjęty – zapewniał nadkomisarz Owczarek.
Kandydaci, którzy chcą pracować w służbie zawodowej muszą posiadać obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinię, nie mogą być karani. Mężczyźni muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
- Każdy kto spełnia te warunki może wziąć udział w rekrutacji – mówi nadkomisarz. – Nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych.
Młodzi mężczyźni do 25 lat, którzy nie byli w wojsku mogą zgłosić się do programu kadet i odbyć służbę wojskową w policji. Przyjmowani są tutaj również chętni z wykształceniem zawodowym.
Pierwszy etap rekrutacji to testy z wiedzy ogólnej (nie obowiązują one kandydatów programu kadet). Jeżeli kandydat nie zaliczy testu nie wyklucza go to z uczestnictwa w dalszych etapach.
- Test pozwala nam zorientować się na jakie stanowisko najlepiej kierować kandydata – mówi nadkomisarz.
Drugi etap to test sprawnościowy. Chętni do służby zawodowej będą musieli pokonać specjalny tor 9 przeszkód w maksimum 1,45 sekund. Przed nimi między innymi pięć rzutów 5 kilogramową piłką lekarską na minimum 5 metrów. Przewroty w tył i przód, pokonanie 4 skrzyń gimnastycznych i szeregu płotków w dowolny sposób.
Trzeci etap to test psychologiczny.
- Trzeba przyjść na niego spokojnym i zrelaksowanym a na pewno wszystko pójdzie dobrze – mówi nadkomisarz.
Potem komisja lekarska sprawdzi czy kandydaci są zdrowi. Na końcu wszystkich czeka rozmowa kwalifikacyjna.
Żeby dostać zaproszenie do rekrutacji należy złożyć odpowiednie dokumenty do Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112.
Potrzebne będzie pisemnie podanie z prośbą o przyjęcie do policji skierowane do komendanta KWP w Łodzi. Odręcznie napisany życiorys, wypełniony kwestionariusz osobowy (można go dostać w naszej komendzie, lub pobrać z internetowej strony każdej komendy). Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Skrócony odpis aktu urodzenia lub ślubu, książeczkę wojskową.
Dokumenty będą przyjmowane do 14 stycznia, 17 marca, 12 maja, 14 lipca, 15 września i 17 listopada 2008 roku.
Z wszystkimi pytaniami dotyczącymi rekrutacji można dzwonić pod numer (042) 665 13 65, 665 13 69, lub e-mailem sekcjadoboru.kwp@lodzka.policja.gov.pl.