Urząd Miejski w Pabianicach ogłosił nabór na wolne stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Dokumenty można składać do 16 października (piątek). Pracownik zatrudniony zostanie na czas określony 12 miesięcy, natomiast kolejna umowa będzie już na czas nieokreślony. W zakresie zadań wykonywanych na ww. stanowisku będzie m.in.: znajomość ustawy o strażach gminnych (miejskich), znajomość Regulaminu Straży Miejskiej oraz pełnienie służby w pełnym umundurowaniu. Wymagania niezbędne to: obywatelstwo polskie, ukończony 21. rok życia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność sądowna, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i wykształcenie minimum średnie.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej", należy składać w Urzędzie Miejskim w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, w pokoju nr 36 (Referat Spraw Pracowniczych) do 16 października do godziny 12.00.