Na trudności z przejazdem i zwężoną jezdnię trafimy na ul. Jutrzkowickiej.  Robotnicy wzdłuż drogi obcinają gałęzie drzew.