O godzinie 12.40 strażnicy patrolowali ulicę Łaską. Przy skrzyżowaniu z Pomorską zobaczyli kobietę siedzącą na torach tramwajowych. Wyglądała na osobę, której wszystko jedno, co się z nią stanie. Funkcjonariusze szybko ściągnęli kobietę z torów. Udało im się porozmawiać z nią. Kobieta podała swój adres zamieszkania i strażnicy zaprowadzili ją do domu.