- W poniedziałek rozpoczną się prace na ulicy Żytniej - zapowiada Andrzej Różański, inżynier miasta.
Do 15 grudnia będzie tam budowana kanalizacja sanitarna. Inwestycja jest w ponad połowie finansowana z Funduszu Spójności.
Po skończonej budowie, robotnicy zajmą się odtworzeniem nawierzchni ulicy, ale dopiero w terminie od 1 marca do 20 kwietnia.