Rozstrzygnięty zastał konkurs na wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jak informuje zastępca prezydenta Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, usługami opiekuńczymi zajmie się spółdzielnia socjalna Zielone Pabianice, która działa przy ul. Partyzanckiej 31.
 
Na ten cel Urząd Miejski przeznaczy 1.130.000 zł.
 
Jest to pomoc obejmująca gotowanie, sprzątanie i zabiegi higieniczne dla osób, które wymagają pomocy, ale nie kwalifikują się do Domu Pomocy Społecznej.