– Na pytania Głównego Urzędu Statystycznego można odpowiedzieć na kilka sposobów. Można się spisać samemu przez internet. A jeśli ktoś nie ma komputera, będzie mógł skorzystać z naszego w Urzędzie Miejskim przy św. Jana 4. Stanowisko jest już gotowe - informuje Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i zastępca gminnego komisarza spisowego.

Jeśli nie spiszemy się sami, to zadzwoni do nas lub przyjdzie rachmistrz spisowy. Będzie wyposażony w legitymację i urządzenie do kodowania naszych odpowiedzi.

O co pyta GUS?

Poza podstawowymi danymi osobowymi, w kwestionariuszu są pytania m.in. o to, ile pokojów ma nasze mieszkanie czy dom, kiedy został wybudowany, czy lokal jest własnościowy i ile osób go zamieszkuje, a także czym go ogrzewamy. GUS chce poznać nasz stan cywilny, wykształcenie, miejsce pracy i wiarę. W przypadku pytań drażliwych dla nas, np. o wyznawaną wiarę czy stan cywilny, możemy odmówić udzielenia odpowiedzi. Ale na pozostałe raczej trzeba odpowiedzieć, bo za odmowę spisania grozi kara, nawet do 5.000 zł. O tym jednak zawsze decyduje sąd.

– Spis jest obowiązkowy - dodaje naczelnik Poros. – Odbywa się co 10 lat na terenie całej Europy.

Po co mamy się spisać?

Jak tłumaczy GUS, spis będzie źródłem informacji na temat liczby i struktury demograficznej Polaków, a także ich wykształcenia, wykonywanych zawodów i warunków, w jakich żyją. Dane pozyskane podczas spisu mają posłużyć do celów naukowo-badawczych. Zostaną też wykorzystane do tworzenia założeń polityk publicznych, które państwo i władze samorządowe prowadzą w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Podobne spisy powszechne były już w 2000 i 2011 roku.

Ten, ze względu na epidemię koronawirusa, odbędzie się w nieco innej formie, bo nie do każdego dotrze rachmistrz spisowy. W Pabianicach jest ich 27. Są już przeszkoleni i sfotografowani. Zdali też egzamin na rachmistrza. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie. Za każdą poprawnie wypełnioną ankietę otrzymają 6 zł (brutto).

Na stronie internetowej spis.gov.pl opublikowano już pytania z formularza spisowego. Wypełnić go będzie można samemu od 1 kwietnia do 30 czerwca (jest możliwość przedłużenia tego terminu do końca września). Rachmistrzowie zaczną pracę już 16 kwietnia.