Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego obchodzi "urodziny". Świętowano w piątek na Zamku. Był tort, przystawki i koncert w wykonaniu sopranistki Magdaleny Hudziaczek-Cieślar. Kwiaty i życzenia dostała dyrektorka ośrodka Małgorzata Biegajło. Goście zebrali się w sali kominkowej. W głównej sali nie dla wszystkich wystarczyło miejsca. Były władze miasta, gmin ościennych, powiatu i województwa. Byli też nauczyciele i dyrektorzy pabianickich szkół. W krótkim filmie przypomniano historię ośrodka. Powstał we wrześniu 2007 roku uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego. Jego zadaniem było doradztwo metodyczne i kształcenie nauczycieli. Dyrektorem została Małgorzata Biegajło, była wiceprezydent Pabianic, jej zastępcą Zofia Szmidt. Dziś w ośrodku pracuje 4 nauczycieli, 12 doradców, 8 specjalistów. Jest też 3 pracowników administracyjnych i 2 obsługi.

"Każdego roku przygotowywany jest plan pracy i oferta edukacyjna dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Proponuje warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje przedmiotowe i interdyscyplinarne, szkolenia rad pedagogicznych, sieci współpracy i samokształcenia, kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, seminaria, targi edukacyjne, konsultacje indywidualne i grupowe, lekcje otwarte oraz studia podyplomowe" - czytamy na stronie internetowej ośrodka. Corocznie przeprowadza ok. 300 form doskonalenia, w których bierze udział średnio 2.500 nauczycieli.

– Wszystkie szkolenia są bezpłatne – mówił z duma starosta Krzysztof Habura. – To możliwe między innymi dzięki współpracy z samorządami gmin naszego powiatu.

Ośrodek zabiega również o dotacje zewnętrzne. Zdobywa granty kuratorium oświaty, dotacje z WFOŚ i UE.W latach 210-2015 zrealizował trzy projekty unijne za 1.750.000 zł.

Decyzją Nr 10/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty.