Dzisiaj przed Urzędem Miejskim przy ul. Zamkowej 16, Krzysztof Jędrzejewski – dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi otworzył wystawę poświęconą historii ubezpieczeń społecznych oraz samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystawa była już w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku. W Pabianicach będzie do 28 sierpnia.

Pokazuje najważniejsze etapy rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz historię ZUS na tle dziejów państwa i społeczeństwa polskiego. Informacje pisane wzbogacono o zdjęcia, plakaty oraz cytaty z prasy, publikacji naukowych i wspomnień pracowników.
Kilka oddzielnych tablic wystawy poświęconych zostało okresowi powojennemu i różnorodnym przekształceniom, którym poddawano system ubezpieczeń społecznych.
Oglądając wystawę możemy zauważyć, że w 1955 roku nastąpiła całkowita likwidacja ZUS-u, jego obowiązki przejęły związki zawodowe i Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Nowe zadania okazały się jednak zbyt trudne dla związkowców i po pięciu latach w 1960 roku, ZUS został reaktywowany.

– Dziś ZUS jest jedną z najnowocześniejszych instytucji państwowych, docenianych na arenie międzynarodowej. Ciągłości trwania powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego nie przerwały nawet zawirowania II wojny światowej – podkreślał dyrektor Jędrzejewski.