Polonezem Wojciecha Kilara z filmu "Pan Tadeusz", odtańczonym przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8, rozpoczęła się 30. sesja Rady Powiatu Pabianickiego. Sesja uroczysta, bo uświetniająca obchody 10-lecia istnienia powiatu.
Historię reaktywacji urzędu starosty i powiatu opowiedziała prof. Małgorzata Stahl z Uniwersytetu Łódzkiego.
Odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego radnym i urzędnikom przypięła wojewoda Krystyna Ozga. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymały Irena Grenda i Halina Fisiak. Złoty Krzyż Zasługi - Marek Ostojski, Srebrne Krzyże Zasługi: Waldemar Flajszer, Jarosław Habura, Grzegorz Janczak, Zbigniew Skowroński i Józef Wiaderek. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Grażyna Maślanka-Olczyk i Robert Rządziński.
34 urzędnikom powiatowym przypięto medale za długoletnią służbę. 58 działaczy sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymało podziękowania od władz powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak przypomniał historię powstania i burzliwe dzieje (dwie pierwsze kadencje obfitowały w właśnie i kłótnie polityczne) samorządu powiatowego w Pabianicach. 
Przez minionych10 lat rządziło w powiecie 95 radnych (24 kobiet i 71 mężczyzn). Najwięcej, bo 23, było wśród nich nauczycieli.Poza tym: 12 pracowników administracji, 10 inżynierów i 8 rolników. 6 osób wybierano radnymi przez wszystkie kadencje. 
Pierwsza rada utworzona została w 1989 roku i składała się z 45 radnych. Przewodniczącą była Urszula Kraska, a starostą Jacek Gryzel. 27 października 2002 roku wybraliśmy już tylko 23 radnych powiatowych. 21 listopada złożyli ślubowanie. Starostą został Grzegorz Janczak, a przewodniczącym Rady Powiatu - Zbigniew Mencwal. 
Radnych trzeciej kadencji powołano 12 listopada 2006 roku. Obecnie urząd starosty sprawuje Krzysztof Habura, a przewodniczącym Rady Powiatu jest Florian Wlaźlak.