Na nadzwyczajnej (piątek, 3 lipca) sesji radni uchwalili wynagrodzenie dla prezydenta miasta. Pod wnioskiem podpisało się 16 osób. 16 radnych głosowało też za przyjęciem uchwały.
Nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się. Udziału w głosowaniu nie wzięły 3 osoby.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz będzie zarabiał 12.360 zł miesięcznie. Na jego pensję składają się:
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.000 zł,
dodatek funkcyjny - 2.100 zł,
dodatek specjalny - 3.240 zł (stanowi 40 procent łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).
Prezydent Mackiewicz będzie brał też dodatek stażowy - po 1 procencie za każdy przepracowany rok (aż do osiągnięcia 20 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).
Mackiewicz ma 17-letni staż pracy. Jego dodatek to obecnie 17 procent, czyli 1.020 zł.