ad

Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi przez kilka godzin stał przezd pabianickim ratuszem.
Akcję poboru krwi zorganizowali członkowie i wolontariusze naszego oddziału PCK. Była ona dedykowana wszystkim pracownikom
służby zdrowia znajdujących się nas “pierwszej linii walki” z koronawirusem.
Dzień przeprowadzenia akcji także był nieprzypadkowy – 8 maja to światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Do oddania krwi zgłosiło się 19 osób. Krew   5.850 ml oddało 13 osób. 
Wszyscy krwiodawcy otrzymali drobne upominki oraz jednorazowe maseczki i płyn dezynfekujący.
Organizatorzy akcji rozdawali także seniorom, którzy w tym czasie byli w poblizu ratusza, jednorazowe maseczki.
Dary dla krwiodawców i seniorów pabianickie PCK przekazało od darczyńców: PAFANA S.A., LEX-BUD Lucjan Młynarczyk,
OPIUME, BUDO-BRUK Piotr Grzegołowski oraz ADAMED PHARMA S.A.