Uczelnia rozpoczęła kolejny, 14. rok akademicki. Uroczystość w sali wykładowej uczelni przy ul. św. Jana rozpoczął odśpiewaniem hymnu chór pod dyrekcją Magdaleny Cieślar. Potem głos zabrał rektor uczelni, prof. Marian Lelonek.
– Z roku na rok na uczelniach jest coraz mniej studentów – mówił prof. Lelonek.
Dlaczego tak się dzieje?
– Mamy  niż demograficzny, mniej osób zdaje egzamin dojrzałości, niektórzy rezygnują z podejścia do matury. Młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą do innych krajów, nie idą na studia – tłumaczył prof. Lelonek.
Przez trzynaście lat WSHE wydało 1.192 indeksy, studia ukończyło 718 osób, a 1.567 osób otrzymało świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
– Jestem dumny, że udało mi się zatrzymać ponad tysiąc młodych pabianiczan. Śledzimy losy naszych absolwentów. Mam informację, że żaden z nich nie jest bez pracy.
Uczelnia przy ul. św. Jana kształci na kierunkach: pedagogicznym i ekonomicznym (rachunkowość i logistyka).
– Wychodzimy naprzeciw potrzebom miasta, a dziś potrzeba nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach i pierwszych klasach podstawówek – mówił rektor. – Dlatego jest w naszej uczelni pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim.
W pabianickiej uczelni można uzyskać stopień licencjacki, a następnie kontynuować studia II stopnia - magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci WSHE są również objęci systemem stypendialnym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uczelni. W tym roku akademickim studia rozpoczęło 41 osób, w tym 22 studia podyplomowe.

.