Około godziny 10.00 na terenie Polfy zjawiła się cała zmiana strażaków oraz dwóch dowódców JRG. Na szczęście to nie pożar, ani inne zagrożenie. Strażacy na terenie firmy prowadzą ćwiczenia. Zapoznają się z obiektem, by w sytuacji prawdziwego zagrożenia być w pełnej gotowości do działania.