- Decyzją wojewody powiat pabianicki otrzymał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla Domu Dziecka w Porszewicach w wysokości 94.735 złotych - wylicza Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Kwota 74.735 zł przeznaczona zostanie na wykonanie prac remontowych w zakresie realizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego w placówce (zakup i wymiana drzwi wraz z osprzętem, montaż instalacji oddymiającej), a 20.000 zł - na zakup wyposażenia kuchni. W sumie powiat pabianicki przekaże dla Domu Dziecka w Porszewicach 189.470 zł. Połowa z tego to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, a druga połowa - udział własny powiatu.