Dziś marszałek woj. Witold Stępień wręczył prezes PCM Agnieszce Owczarek umowę na realizację programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Nasz PCM jest jednym z 7 realizatorów tego projektu, który obejmie 7,6 tys osób w Łódzkiem. Jego wartość to 7,5 mln zł (całość finansowana przez Urząd Marszałkowski i Unię Europejską). Program obejmie 2.000 pabianiczan i potrwa do sierpnia 2020 r. Badania są bezpłatne (łącznie ze znieczuleniem).

– Jesteśmy niestety w czołówce kraju, jeśli chodzi o zapadalność na choroby nowotworowe i według prognoz liczba zachorowań i zgonów będzie wzrastać – informuje marszałek Stępień. – Trzeba temu przeciwdziałać.

Kto może skorzystać z tego badania?

Wszystkie osoby w wieku od 50 do 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Osoby między 40. a 49. rokiem życia, mające krewnych - rodziców, rodzeństwo i dzieci, u których rozpoznano nowotwór jelita grubego. A także osoby w wieku 25 - 49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego, niezwiązany z polipowatością.

PCM będzie też zapraszać listownie osoby w wieku 55-64 lata na badania kolonoskopowe.

– Cieszymy się, że właśnie kolonoskopia będzie wykonywana na terenie PCM. Mamy doskonały sprzęt i fachową kadrę – dodał prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Zdrowotne projekty finansowane przez UE i marszałka województwa realizuje także pabianicki Eskulap. Ich wartość to około 3 mln zł.  Skorzysta z nich ponad 4,7 tys.  mieszkańców powiatu pabianickiego. Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 obejmie 1.800 osób i potrwa od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 r. Projekt szczepień przeciwko WZW typu B dla osób przewlekle chorych będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r. Obejmie 1.424 mieszkańców. Z programu rehabilitacji leczniczej będzie mogło skorzystać 1.500 pabianiczan. Jest realizowany od lipca tego roku do grudnia 2020 r.
– Mamy jeszcze wolne miejsca na rehabilitację – mówi Paweł Sikora, dyrektor NZOZ Eskulap z ul. Grobelnej.