Animotorzy sportu zostaną zatrudnieni na okres dwóch miesięcy tego roku w Szkole Podstawowej nr 14 oraz Gimnazjum nr 3. Będą organizować zajęcia sportowe dla dzieciaków korzystających z boisk szkolnych wybudowanych w tym roku.
1.500 zł przeznaczono na zakup nagród i upominków dla uczestników zawodów sportowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży w mieście.