Starosta kwotami od 1.300 do 2.000 zł obdarował co najmniej 18 osób na łączną kwotę prawie 30.000 zł.

Kto decyduje o tym, komu należy się nagroda?

- Nagrody są uznaniowe. Dyrektorzy składają wnioski z uzasadnieniem dla swoich nauczycieli, a naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu składa wniosek z kandydaturami dyrektorów – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

- Nagrody starosty, a także nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły, przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły – dodaje Liliana Forysiak, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym. - Nagroda starosty przyznawana jest dyrektorowi szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody starosty Krzysztofa Habury dostaną: dyrektorzy – Krzysztof Zajda (II LO), Paweł Szałecki (ZS nr 1), Henryk Kucharski (ZS nr 2), Bożena Bulzacka (ZS nr 5), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Mariusz Wielebki (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) i Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury); członkowie związków zawodowych: Elżbieta Dyba (prezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego) i Andrzej Bartłomiejczyk (przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania); nauczyciele: Aleksandra Kaczmarek (I LO), Agnieszka Kurzawa (II LO), Magdalena Mada (ZS nr 1), Agnieszka Błoch (ZS nr 2), Janina Olejnik (ZS nr 3), Jolanta Drajling (ZS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Stanisław Kwiatkowski (ZSS nr 5), Zofia Szmidt (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Agnieszka Madej (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna), Małgorzata Skobińska (Młodzieżowy Dom Kultury).

Nagrody przyznało też Kuratorium Oświaty w Łodzi. Medal Komisji Edukacji Narodowej dostała Barbara Słowik (II LO) i Iwona Radzińska (ZS nr 2). Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty - Dariusz Wypych (II LO). Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - Hanna Grącka (była dyrektor ZS nr 3).

- Pozostałe nagrody i odznaczenia nie zostały jeszcze potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – mówi Joanna Kupś, rzecznik Starostwa. 

Nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych nagrodził prezydent Grzegorz Mackiewicz. Po 2.100 zł dostali: Barbara Olszewska – dyrektor PM 4, Beata Hankiewicz – dyrektor PM 6, Renata Włodarczyk – dyrektor PM 12, Elżbieta Kmieć – dyrektor PM 13, Halina Klatt – dyrektor PM 15, Marzenna Majchrzak – wicedyrektor SP 3, Jerzy Kaczmarek – dyrektor SP 5, Elżbieta Habura – dyrektor SP 14, Andrzej Mielczarek – wicedyrektor SP 16 i Ewa Bosiak – dyrektor SP 17. Nagrodę w wysokości 1.800 zł przyznano nauczycielom: Marzenie Jarmuł – SP 1, Magdalenie Brzeskiej – SP 2, Renacie Nowak – SP 3, Januszowi Koźlenko – SP 5, Jadwidze Bzdurskiej– SP 9, Milenie Krysiak – SP 13, Renacie Chwierut – SP 14, Danucie Mamrot – SP 17, Magdalenie Chołys – PM 11, Alicji Kozłowskiej – PM 13.

Nagroda w wysokości 1.150 zł trafiła do: Elżbiety Dzionek - dyrektor PM 2, Beaty Kłos - dyrektor PM 3, Ewy Ogińskiej - dyrektor PM 5, Magdaleny Sadzisz - dyrektor PM 8, Katarzyny Barasińskiej - dyrektor PM 11, Honoraty Bartoszek - dyrektor PM 14, Beaty Adasiak - dyrektor PM 16, Anny Leśniak - dyrektor SP 1, Anny Bednarek-Kuropatwy - dyrektor SP 2, WaldemaraFlajszera - dyrektora SP 3, Bożeny Włodarczyk - dyrektor SP 8, Elwiry Stanek - dyrektor SP 9, Anny Krauzowicz - dyrektor SP 13, Grzegorza Hanke - dyrektora SP 15 i Włodzimierza Stanka – dyrektora SP 16.